Od 1 lipca 2021 r. rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Szanowni Mieszkańcy,
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (w skrócie CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał czas 12 miesięcy na złożenie deklaracji, dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. Deklaracje będzie można składać w formie:


    • elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób, oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu to niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu
    • papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przewiduje Ustawa z dnia 28 października 2020r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdują się na stronie internetowej:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq