Seniorzy coraz bardziej cyfrowi – już trzy czwarte z nich otrzymuje świadczenia z ZUS na konto

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ubankowienie Polaków systematycznie rośnie. Obecnie około 75 proc. klientów ZUS otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe bezpośrednio na rachunek bankowy. Największe „ubankowienie” seniorów w kraju jest wśród klientów Oddziału ZUS w Rybniku. Blisko 82 proc. świadczeń długoterminowych jest przekazywanych na rachunek bankowy. Przelew emerytury na konto jest o wiele bezpieczniejsze niż pobieranie świadczeń w gotówce – przekonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Komenda Główna Policji.

Coraz więcej osób – zarówno młodych jak również tych starszych – ma konto w banku, korzysta z kart płatniczych oraz specjalnych aplikacji na telefony komórkowe. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z instytucjami finansowymi od wielu lat zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń – podkreśla profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie około 75 proc. klientów ZUS otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe bezpośrednio na rachunek bankowy.

Największe ubankowienie w Polsce wśród seniorów z rybnickiego oddziału

– W województwie śląskim, w niektórych regionach poziom ubankowienia jest znacznie wyższy, niż średnia krajowa. W Oddziale ZUS w Rybniku aż 81,8 proc. świadczeń długoterminowych (w skład których wchodzą m.in. emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, Mama 4+) trafia na konto w banku. Równie wysokim wskaźnikiem ubankowienia seniorów mogą pochwalić się Oddział ZUS w Chorzowie (80,3 proc.) i Oddział ZUS w Zabrzu (79,5 proc.) – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Można zauważyć, że od kilkunastu lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe systematycznie rosną. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 roku – połowa. Finanse Polaków stają się coraz bardziej cyfrowe. Coraz częściej przelewy robimy przez internet, a za zakupy płacimy kartą lub telefonem. Oznacza to oszczędność czasu, większe bezpieczeństwo i wygodę.

Bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest formą bezpieczniejszą również w kontekście pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje obrót bezgotówkowy z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów. Na ubankowieniu zyskują przede wszystkim seniorzy, bo przelew emerytury zwiększa ich bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz

Rekomendacje policji

Wypłata świadczeń na rachunek bankowy ogranicza ryzyko kradzieży środków w wyniku oszustw znanych jako metoda „na wnuczka” czy „na policjanta”. Gotówka dostarczana bezpośrednio do domu, w pełnej wysokości, naraża seniorów na niebezpieczeństwo kradzieży lub oszustwa.

– Jest bezpieczniej, gdy nie trzymamy gotówki w domu. Również nie nosząc jej przy sobie, a płacąc w sklepie kartą zmniejszamy ryzyko, że ktoś nam te pieniądze ukradnie – przestrzega insp. Mariusz Ciarka, Rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Z policyjnych danych wynika, że każdego roku tysiące starszych osób traci w wyniku różnych przestępstw miliony złotych. Są to jednak tzw. przestępstwa stwierdzone, wprowadzone do systemu i odpowiednio opisane. Rzeczywista skala problemu, a także wartość strat mogą być znacznie wyższe.

– Oszuści wykorzystują łatwowierność, brak czujności, a także dobre serce i chęć pomocy. Osoby starsze i samotne dają się oszukać, bo łakną kontaktu z drugim człowiekiem, chcą czuć się potrzebne, a osoby podszywając się pod członków ich rodziny czy funkcjonariuszy policji, doskonale to wykorzystują. Oszuści uczą się wykorzystywać łatwowierność i brak czujności zwłaszcza starszych i samotnych osób, grają na ich uczuciach i potrafią nimi manipulować. Przestępcy nie ustępują w bezprawnych działaniach nawet w czasie pandemii. Jest to szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często seniorzy w ten sposób tracą oszczędności całego życia – podkreśla insp. Mariusz Ciarka.

Równoległe prowadzenie kampanii edukacyjnych i promocyjnych kierowanych zarówno do seniorów jak i do osób aktywnych zawodowo na temat korzyści wynikających z korzystania z konta płatniczego oraz dostępnych instrumentów płatniczych powinno wpłynąć na podniesienie poziomu wiedzy dotyczących funkcjonowania usług i produktów finansowych.

Beata Kopczyńska,
regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa śląskiego