Apel dotyczący Elektrowni Łaziska

Grafika z napisem: informacja.

Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego przesłała do Wójta Gminy Apel Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie funkcjonowania Elektrowni Łaziska do co najmniej 2028 roku, którego treść publikujemy w załączeniu.