Nowe stawki cen i opłat za wodę i ścieki na terenie Ornontowic

Uwaga! Ważna informacja!

1 czerwca 2021 r. zostały wprowadzone nowe stawki cen i opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy Ornontowice na trzy lata, do 31 maja 2024 r.

Nowe taryfy wyglądają następująco:

Cena za 1 m3 dostarczonej wody:

– w I grupie Taryfowej (gospodarstwa domowe) wynosi 4,88 zł netto + 8% VAT = 5,27 zł

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc) wynosi 5,00 zł netto + 8% VAT = 5,40 zł

Cena za 1 m3 dostarczonej wody:

– w II grupie Taryfowej (bezpośrednio z rurociągu przesyłowego) wynosi 2,80 zł netto + 8% VAT = 3,02 zł

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc) wynosi 80,00 zł netto + 8% VAT = 86,40 zł

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 7,85 zł netto + 8% VAT = 8,48 zł

Szczegółowe informacje nt. wprowadzonych taryf dostępne na stronie internetowej ZGKiW – https://zgkiw.bip.gov.pl/

Arkadiusz Pamuła
Dyrektor ZGKiW