Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (okres wakacji)

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona na okres wakacji tj. od 28.06.2021 r. do 20.08.2021 r.

Od 23.08.2021 r. planujemy, aby bezpłatna komunikacja ruszyła ponownie na wszystkich kursach bez ograniczeń.