Komunikacja ZTM w okresie nauki, wakacji i epidemii

Logo - Zarząd Transportu Metropolitalnego

Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza liczne zmiany związane z rozpoczęciem wakacji na niektórych liniach autobusowych. Poniżej podajemy link do strony internetowej:

https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/1886/