Odczyty stanu wody w lokalach mieszkalnych/socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ornontowice

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice informuje, iż w dniach 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r. będą odczytywane stany wody w lokalach mieszkalnych/socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ornontowice.