Kampania informacyjno-edukacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

logo Alzheimer

W Polsce ponad 500 tys. osób żyje z objawami otępienia (demencji), a wśród nich 300 tysięcy ma chorobę Alzheimera.

Celem Kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram” jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym.

Zamieszczamy poniżej ulotki dedykowane tej chorobie.