Młodzi strażacy szkolili się w Węgierskiej Górce

Zdjęcie maszerujących strażaków.

W okresie od 28 czerwca do 10 lipca 2021 r. w Węgierskiej Górce odbył się kolejny Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Mikołowskiego i Gminy Goleszów. Organizatorem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecyzpospolitej Polskiej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego w Mikołowie z Prezesem – Sławomirem Bijakiem na czele i przy wsparciu OSP Ornontowice.

W gronie 80 uczestniczących w obozie adeptów pożarnictwa znalazło się 8 druhów z Ornontowic, a pieczę nad nimi sprawowała 8 osobowa kadra. W czasie szkolenia młodzi strażacy pod okiem instruktorów z komend w Mikołowie i Żywcu oraz druhów OSP uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych zgodnie z obowiązującym programem opracowanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Każdy dzień niemal dwutygodniowego obozu obfitował w bogaty program, na który składały się m.in. zajęcia z musztry strażaka, armatury wodnej i pianowej, podręcznego sprzętu gaśniczego, ratownictwa technicznego, drogowego i medycznego. Szkolenie zakończyło się egzaminem, przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP z Mikołowa i Żywca. W zależności od wieku oraz wyszkolenia zdobytego podczas wcześniejszych obozów, uczestnicy mogli uzyskać stopień członka, dowódcy lub instruktora MDP. Był również czas na odpoczynek i ciekawe wycieczki.

Tegoroczny obóz należy w 100% zaliczyć do wyjątkowo udanych. Tym bardziej, że ukończyli go wszyscy z 80 uczestników, co w dobie pandemii należy uznać za prawdziwy sukces. Podkreślano to także podczas uroczystego podsumowania i zakończenia obozu, które odbyło się w sobotę, 10 lipca. Zaproszenie gospodarza – druha Sławomira Bijaka przyjęli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. – Jacek Kleszczewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie – Rafał Glajcar,Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie bryg. – Damian Krawczyk, Komendant Powiatowy PSP w Żywcu mł. bryg. – Łukasz Węgliński, Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego – Tadeusz Marszolik, Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra, przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Ewa Cofała, Przewodniczący Rady Miasta Orzesze – Jan Mach, Wójt Gminy Goleszów – Sylwia Cieślar, jeden ze sponsorów obozu – Prezes Rolniczej Spółdzielni Przemysłowej „PRZEŁOM” – Jan Swadźba oraz przedstawiciele władz gminnych oraz samorządowych powiatów żywieckiego i cieszyńskiego. W trakcie uroczystości przyznano srebrny i brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odpowiednio dla Katarzyny Galej-Ciwiś i Patrycji Białas, wręczono świadectwa ukończenia szkolenia, złote, srebrne i brązowe odznaki MDP oraz dyplomy za współzawodnictwo w sporcie, a wyjeżdżający uczestnicy już teraz deklarowali swoje uczestnictwo w przyszłorocznym obozie.