Awaria oświetlenia ulicznego na ul. Zwycięstwa

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że po wykonaniu modernizacji oświetlenia ulicznego przy ul. Zwycięstwa (północna część) i wymianie lamp na lampy LED wystąpiły problemy z działaniem poszczególnych lamp a w późniejszym terminie również wydzielonych obwodów oświetleniowych. Początkowo były to drobne usterki polegające na braku styku na połączeniu, jednak z czasem ilość nieświecących lamp a w ostatnim czasie również miganie lamp spowodowało szczegółowe poszukiwanie przyczyny. W wyniku badania oświetlenia przez firmę wykonawczą stwierdzono uszkodzenie kabla zasilającego (znajdującego się w ziemi) co zostało zgłoszone firmie zajmującej się konserwacją i utrzymaniem oświetlenia na terenie Ornontowic – Tauron Nowe Technologie S.A. w celu sprawdzenia i naprawy. Zgłoszenie awarii oraz przyjecie jej do realizacji nastąpiło w czwartek 12 sierpnia 2021r. i zgodnie z deklaracją firmy naprawa ma nastąpić niezwłocznie po jej zidentyfikowaniu i zlokalizowaniu.