Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

logo Stowarzyszenia DOGMA

W ramach współpracy z Powiatem Mikołowskim, w związku z realizacją zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, Stowarzyszenie DOGMA przekazuje materiały dot. edukacji prawnej/obywatelskiej.   

Na stronie internetowej www.dogma.org.pl znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników. Stowarzyszenie przypomina, iż prowadzi infolinię (79 88 69 599), na której można uzyskać informacje na temat warunków i zasad korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji.

DOGMA zachęca do śledzenia profilu na fb https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma  oraz strony internetowej http://dogma.org.pl/

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA
ul. Raciborska 48 lok. 2
40 – 074 Katowice
tel. 32 557-51-83
www.dogma.org.pl

Plakat informacyjny