Projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wójt Gminy wysłał sprzeciw (zastrzeżenia) do projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego w ramach prowadzonych obecnie konsultacji dokumentu.