Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach

Ogłoszenie

Zgodnie z treścią Zarządzenia 1/2021 Dyrektora Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach dla uczniów korzystających z obiadów szkolnych Rodzice są zobowiązani do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIOWEJ NA POSIŁKI i złożenia jej w siedzibie ZUP dla JO.

Karta jest podstawą do korzystania z obiadów. Dokument można pobrać ze strony internetowej (https://zup-ornontowice.bip.gov.pl) w zakładce formularze do pobrania → karta zgłoszenia dziecka na odpłatne korzystanie z obiadów) lub bezpośrednio w Zakładzie w godz.7.00-15.00.

https://zup-ornontowice.bip.gov.pl/formularze-do-pobrania/

Lilianna Lenczowska
Dyrektor ZUP dla JO