Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Marzankowice

Grafika - inwestycje

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od 17 sierpnia br. będą prowadzone prace drogowe związane z wymianą nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Marzankowice od nr 18 do nr 19 oraz w kolejnym tygodniu na odcinku od nr 2 do nr 13.

Inwestycja realizowana jest w ramach tegorocznej modernizacji dróg gminnych.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-268.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.