Informacja o zakodowaniu Kart ŚKUP

Karta ŚKUP

Informujemy osoby uprawnione, które zgłosiły chęć zakodowania kart ŚKUP na miesiąc październik br., iż karty zostały już zakodowane.

W celu uaktywnienia biletu należy przyłożyć przynajmniej raz swoją kartę ŚKUP do czytnika w autobusie lub automatu ŚKUP.