Oświetlenie uliczne – informacja

Nieprawidłowe działanie oświetlenia ulicznego spowodowane jest ciągłymi, nocnymi wyłączeniami energii elektrycznej przez firmę TAURON.

Zegary sterujące oświetleniem ulicznym są rozregulowywane tymi nocnymi wyłączeniami. I mimo ciągłych zgłoszeń konieczności ich regulacji, system źle działa i świeci w nieodpowiednich porach dnia.

Zgodnie z deklaracją firmy TAURON, po zaprzestaniu wyłączeń nocnych (awarie + planowane przełączenia) wszystkie zegary zostaną sprawdzone i prawidłowo ustawione.