Druga część obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice

Zdjęcie z obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice - 29 września 2021 roku.

29 września w sali ARTerii odbyła się druga część uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice. Tym razem zaproszenie Wójta Gminy – Marcina Kotyczki oraz Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Nieużyły przyjęli przedstawiciele lokalnego samorządu terytorialnego, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, sektora lokalnej przedsiębiorczości, byli i obecni pracownicy Urzędu Gminy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Ornontowice, a także przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie naszej Gminy.

Po powitaniu przez Wójta przybyłych gości, krótką prezentację nt. historii Ornontowic, dążenia do odzyskania odrębności samorządowej oraz obecnego kształtu i wizerunku Gminy Ornontowice przedstawił prowadzący uroczystość – Paweł Zięba.

Następnie przyszła kolej na przyznanie wyróżnień, które wspólnie z Marcinem Kotyczką wręczał były Wójt Gminy Ornontowice – Kazimierz Adamczyk. I tak w podziękowaniu za wieloletnią i owocną współpracę z Gminą Ornontowice pamiątkowe statuetki oraz upominki otrzymali przedstawiciele:
– Starostwa Powiatowego w Mikołowie: Starosta – Mirosław Duży i Wicestarosta – Tadeusz Marszolik,
– Miasta Mikołów: Burmistrz – Stanisław Piechula,
– Miasta Łaziska Górne: Zastępca Burmistrza: – Jan Ratka,
– Miasta Orzesze: Burmistrz – Mirosław Blaski,
– Gminy Wyry: Wójt – Barbara Prasoł,
– Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Burmistrz – Wiesław Janiszewski,
– Gminy Gierałtowice: Zastępca Wójta – Roman Włodarz,
– Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie: Komendant – Dariusz Klimczak,
– Komisariatu Policji w Orzeszu: Komendant – Anna Musioł,
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie: Komendant – Damian Krawczyk,
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach: Naczelnik – Przemysław Dróżdż,
– Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk”: Dyrektor – Zbigniew Czarnecki i Dyrektor Pracy – Adam Ratka,
– Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie: Prezes – Dariusz Wójcik i Dyrektor oddziału w Ornontowicach – Jan Skupnik,

– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice: Dyrektor – Monika Orłowska-Przybyła,
– Gminnego Ośrodka Zdrowia: Dyrektor – Tomasz Holecki,
– Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej: Dyrektor – Arkadiusz Pamuła,
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Dyrektor – Karina Mura,
– ARTerii Centrum Kultury i Promocji: Dyrektor – Aleksandra Malczyk,
– Gminnej Biblioteki Publicznej: Dyrektor – Marcin Wajszczyk,
– Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych: Dyrektor – Lilianna Lenczowska,
– Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i Terapeutycznej: Kierownik – Joanna Pęcak-Rajca,
– Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła w Ornontowicach: Proboszcz – ks. Grzegorz Lech,
– Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP: Dyrektor – siostra Renata Siwiec,
– Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach: Dyrektor – Teresa Stasik-Szyszka,
– Górniczego Klubu Sportowego Gwarek Ornontowice: Prezes – Krzysztof Zdrzałek,
– Zarządca Nieruchomościami: Ireneusz Paruzel.

Z powodu nieobecności na uroczystej sesji Rady Gminy w dniu 2 czerwca br., zaległe odznaczenie w postaci medalu Zasłużony Dla Gminy Ornontowice odebrał były radny – Arkadiusz Nowak.

W swoich przemowach wyróżnieni pogratulowali Wójtowi – Marcinowi Kotyczce dotychczasowej doskonałej współpracy, a naszej miejscowości życzyli dalszego harmonijnego rozwoju.

O występ artystyczny zadbał muzyk – Jakub Michalski, który zagrał na gitarze i zaśpiewał m.in. piosenki do wierszy Cypriana Kamila Norwida.

Na koniec część zaproszonych gości złożyła wpisy w księdze pamiątkowej dedykowanej obchodom jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice 1991 – 2021.