Gmina Ornontowice z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

Grafika dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż zakończyła się pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie pn.: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum otrzymuje dofinansowanie w wysokości 11 400 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat ww. zadania będą przekazywane na bieżąco.

Link do strony: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza – BGK