Pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie Województwa Śląskiego

Plakat promocyjny: pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie Województwa Śląskiego.

Aktualny wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w zakładce Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej „Wykazy i rejestry” – „Pomoc społeczna” oraz dostępny jest pod wskazanymi linkami: