Kolejne spotkanie „G-6” w Ornontowicach

Grafika promocyjna z napisem: spotkanie G-6.

12 października w siedzibie ornontowickiego Urzędu Gminy w ramach cyklu „G-6” spotkali się włodarze pięciu gmin powiatu mikołowskiego oraz przedstawiciele starostwa.

W rozmowach uczestniczyli: Starosta Powiatu Mikołowskiego – Mirosław Duży, Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego – Tadeusz Marszolik, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego – Grażyna Nazar, Sekretarz Powiatu Mikołowskiego – Łukasz Ryguła, I Zastępca Burmistrza Miasta Mikołów – Mateusz Handel, Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne – Jan Ratka, Burmistrz Miasta Orzesze – Mirosław Blaski, Wójt Gminy Wyry – Barbara Prasoł oraz gospodarze: Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka i jego Zastępca – Dariusz Spyra.

Tym razem poruszono m.in. następujące tematy:
– inwestycja Centralnego Portu Komunikacyjnego,
– wzrost cen energii od 2022 r.,
– konsekwencje z jakimi będą się musiały zmierzyć samorządy w związku z programem Polski Ład,
– program Cyfrowa Gmina,
– program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus,
– aktualna sytuacja epidemiczna w Powiecie Mikołowskim.

Było to kolejne spotkanie robocze, którego celem jest zacieśnienie współpracy między włodarzami naszego powiatu i poruszanie istotnych spraw rangi bieżącej. Przypomnijmy, że inicjatorem rozpoczętego w lutym 2020 r. cyklu jest Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka.

Zdjęcie ze spotkania "G-6" w Ornontowicach - 12 października 2021 roku.