Konsultacje projektów uchwał

Konsultacje - grafika

Poniżej zamieszczamy:

1) Zarządzenie Nr 0050.0476.2021 Wójta Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice (konsultacje z organizacjami)

2) Zarządzenie Nr 0050.0477.2021 Wójta Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice (konsultacje z mieszkańcami)