Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice o wyłożeniu do publicznego wglądu “Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ornontowice

Informacja - grafika

Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice o wyłożeniu do publicznego wglądu “Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ornontowice: