Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Logo Głównego Urzędu Statystycznego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dnia 30 września 2021 r. zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Od 12 do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie kontrolne.

Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Badanie kontrolne wspomaga poprawne opracowanie wyników spisu, nie służy kontroli poszczególnych osób uczestniczących w spisie. Badanie kontrolne będzie realizowane na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy badania kontrolnego będą kontaktować się z respondentami wyłącznie telefonicznie, dzwoniąc z numeru: 22 828 88 88. Nie będą prowadzone wywiady terenowe, nie będzie także możliwości wzięcia udziału w badaniu przy pomocy Internetu. Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, numer PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym jest dostępna na stronie: spis.gov.pl. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Udział w badaniu, podobnie jak w przypadku NSP 2021, jest obowiązkowy. Odmowa udziału w badaniu kontrolnym jest zagrożona karą grzywny.