Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 2

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 2
Data wystąpienia: 12-13.11.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: 12.11.2021 r. – 13.11.2021 r.