Informacja w sprawie wniosków o przyznawanie nagród sportowych

Informacja

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/170/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie nagród sportowych można składać do 30 listopada br.

Wniosek: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/24801331

Uchwała: