Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego ws. projektu podziału województwa na obwody łowieckie

W załączeniu publikujemy Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego ws. projektu podziału województwa na obwody łowieckie w celu zapoznania się i ewentualnego składania uwag do projektu podziału na wskazane w obwieszczeniu adresy.