Jubileusze małżeńskie 2021

Zdjęcie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

3 listopada w sali ARTerii CKiP kilkanaście par świętowało swoje tegoroczne, długoletnie jubileusze małżeńskie. Gospodarzem uroczystości byli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Ornontowice w osobach: Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda Milanowskiego, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Spyry oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Mirosławy Pietrzyby.

Pary, które w tym roku obchodzą Złote Gody, czyli jubileusz 50 lat związku małżeńskiego odebrały z rąk Wójta Gminy, przyznawane przez Prezydenta RP, Medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Byli to Państwo:
● Joanna i Stefan Adamczyk,
● Regina i Zbigniew Biernat,
● Teresa i Zygmunt Iwańscy,
● Aniela i Jan Kolarz,
● Danuta i Alfred Konarscy,
● Janina i Andrzej Kotyczka,
● Teresa i Stefan Machulik,
● Dorota i Alojzy Malczyk,
● Małgorzata i Stanisław Soleccy,
● Krystyna i Jerzy Spyra.

Gratulacje i upominki otrzymały także pary świętujące:
Diamentowy Gody, czyli 60-lecie związku małżeńskiego:
● Maria i Stefan Deja,
● Gertruda i Henryk Kocur,
● Renata i Brunon Rocznik,
● Anna i Jan Siedlaczek,
● Maria i Teodor Spyra,
● Bogusława i Józef Sznober,
● Stefania i Eryk Wyżgolik.
Żelazne Gody, czyli 65-lecie związku małżeńskiego:
● Monika i Jerzy Tkocz,
● Krystyna i Tadeusz Zaremba.

Po części oficjalnej dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek, który umiliła im część artystyczna wykonana przez Zespół Folklorystyczny Marzanki z Tomaszem Koziełem na czele.