Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – konsultacje z organizacjami (…)

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – konsultacje z mieszkańcami