Informacja o realizacji inwestycji

Grafika Inwestycje

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż rozpoczęto realizację zadania pn. Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki).

Zakres obejmuje budowę nowej, kablowej sieci oświetleniowej, składającej się z 13 latarni z ledowymi źródłami światła.

W związku z prowadzoną inwestycją zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi. Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-224.