Uwaga! Grudniowe faktury za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach informuje, że w związku z koniecznością właściwego rozliczenia zobowiązań za rok 2021 oraz właściwym przygotowaniem się do wprowadzenia nowego systemu informatycznego do rozliczeń za wodę i ścieki wszelkie faktury za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki będą wystawiane do 20 grudnia 2021 r. włącznie. Po tym terminie nie będą przyjmowane informacje o stanie wodomierza i nie będą wystawiane faktury za grudzień.

Od stycznia 2022 r. zostanie wprowadzony nowy system informatyczny do rozliczeń za wodę i ścieki, który pozwoli na lepsze i sprawniejsze obsługiwanie naszych klientów poprzez dodatkowe bezpłatne usługi elektroniczne jak: e-BOK (elektroniczne biuro obsługi klienta), e-faktura, informacje SMS, sprawdzenie salda oraz aktualnego zadłużenia, podania odczytów wodomierzy, szybkie płatności, itp.

Informacje nt. nowego programu/systemu oraz jego możliwości będziemy na bieżąco przekazywać na stronach internetowych Urzędu Gminy Ornontowice oraz stronach Głosu Ornontowic od początku nowego 2022 roku.

Arkadiusz Pamuła
Dyrektor ZGKiW