Nowa dotacja w Ornontowicach

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Od 1 stycznia 2022 r. rusza nowa forma wsparcia dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice tj. dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem ubiegania się o dotację jest m.in. położenie nieruchomości poza obszarem Aglomeracji Ornontowice, wyznaczonym Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/213/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz likwidacja zbiornika do gromadzenia nieczystości ciekłych (szamba).

Ponadto na nieruchomości, na której planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Szczegóły dotyczące uzyskania dotacji opisane są w Regulaminie przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjętym przez Radę Gminy Ornontowice Uchwałą Nr XXXVII/295/21 z dnia 18 listopada 2021 roku, której tekst dostępny poniżej: