Konsultacje projektu uchwały

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0520.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0521.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: