KRUS informuje

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS informuje o rozpoczęciu III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, na który zaprasza wszystkie dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Szczegóły w załączonym komunikacie.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2.500 zł miesięcznie (co stanowi ok. 98% wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) – wypłaca w kwocie wyższej niż w 2021 r.