Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Grafika dedykowana organizacjom pozarządowym

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0515.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.