Praca PSZOK w dniach 7 i 8 stycznia 2022

Grafika z napisem PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W dniach 7 i 8 stycznia 2022 r. PSZOK będzie świadczył usługi w normalnym trybie.