Spotkanie z mieszkańcami

Zdjęcie ze spotkania Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami - Ornontowice, 5 stycznia 2022 roku.

5 stycznia w sali ARTerii CKiP odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami. Tematem wiodącym był budżet Gminy Ornontowice na 2022 rok, zaplanowane inwestycje oraz sprawy bieżące.

Po powitaniu zgromadzonych mieszkańców najważniejsze informacje dotyczące budżetu Gminy Ornontowice na 2022 rok omówił Wójt Gminy – Marcin Kotyczka. Szczegóły dotyczące budżetu można znaleźć TUTAJ.

Nastę

Następnie przedstawił najważniejsze inwestycje, które zostaną zrealizowane lub rozpoczęte w 2022 roku, w tym m.in.:
● budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej – 1 278 070,30 zł,

● budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa (Beksza) – 180 000,00 zł,

● budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum – 620 000,00 zł,

● budowa odcinka sieci kanalizacyjnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – 450 000,00 zł,

● model hydrauliczny sieci wodociągowej (etap I) – 40 000,00 zł,
● budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – 800 000,00 zł,
● budowa skrzyżowania Ornontowice-Centrum (koncepcja) – 50 000,00 zł,
● budowa chodnika przy ul. Chudowskiej (projekt) – 30 000,00 zł,
● modernizacja dróg gminnych – 450 000,00 zł,
● PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – 1 200 000,00 zł,
● budowa chodnika przy ul. Akacjowej – 200 000,00 zł,
● budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego – 90 000,00 zł (projekt),
● przebudowa zespołu szatni w szkole podstawowej – 460 000,00 zł,
● modernizacja łazienek w szkole podstawowej (I piętro segment A) – 86 000,00 zł,
● budowa monitoringu w szkole podstawowej (etap I) – 25 000,00 zł,
● budowa placu zabaw w przedszkolu – 40 000,00 zł,
● budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej – 120 000,00 zł,
● modernizacja PSZOK (etap I) – 450 000,00 zł,
● dotacje proekologiczne – 150 000,00 zł,
● budowa budynku wielofunkcyjnego (projekt) – 90 000,00 zł,
● wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym im. Stefana Owczarka – 145 645,70 zł,
● budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej – 100 000,00 zł,
● modernizacji obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa – 200 000,00 zł.

Następnie głos zabrali mieszkańcy, zgłaszając swoje uwagi, sugestie i problemy, po czym Wójt udzielił odpowiedzi na poszczególne pytania. Przez cały czas trwania spotkania do dyspozycji mieszkańców pozostawał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym pracownik Urzędu Gminy odpowiadał na wszelkie pytania i rozwiewał wątpliwości związane ze wszystkimi aspektami Programu.

Na koniec każdy ze zgromadzonych mieszkańców mógł zaopatrzyć się w kalendarze ścienne na 2022 rok.

Kolejne spotkanie przewidziane jest na przełom maja i czerwca br.