Bo życie i zdrowie ludzkie jest najważniejsze. Województwo śląskie po raz kolejny najbezpieczniejszym obszarem rolniczym w Polsce!

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rok 2021 był dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rokiem wyjątkowym, ponieważ Kasa obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia i pracy na rzecz rolników. W tym trudnym czasie, który przypadł w okresie pandemii, Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie kontynuował liczne działania prewencyjne, które
z pewnością miały swoje odzwierciedlenie w ciągłym zmniejszaniu się liczby wypadków.

Według statystyk, wskaźnik wypadkowości za rok 2021 wyniósł 4,8, co pokazuje na tle pozostałych województw, że w naszym województwie do wypadków w rolnictwie dochodzi najrzadziej.

– Jesteśmy przekonani, że prowadzona w sposób przemyślany i konsekwentny działalność prewencyjna Kasy z roku na rok przyczynia się do zwiększenia świadomości potencjalnych zagrożeń zarówno dzieci, młodzieży, jak i samych rolników w gospodarstwach rolnych – stwierdza Piotr Dobosz, dyrektor OR KRUS
w Częstochowie.

W ciągu ostatnich 5 lat Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie zmniejszył wypadkowość o ponad 50 % i po raz kolejny nasz region okazał się najbezpieczniejszym terenem do prowadzenia działalności rolniczej.

Najobszerniejszą kategorią wypadków są zdarzenia z grupy „upadek osób”, ale i w tej kategorii udało nam się znacznie zminimalizować częstotliwość występowania zdarzeń, ponieważ ze 189 wypadków zanotowanych w 2016 r. udało się obniżyć do wyniku 91 wypadków w 2021 r.

W 2021 r. zrealizowano 248 działań, w których łącznie wzięło udział 9992 uczestników, a były to m.in.: szkolenia, konkursy, stoiska informacyjne, wystawy
i pokazy skierowane do rolników, ich rodzin, osób związanych ze środowiskiem wiejskim, dzieci, młodzieży i uczniów szkół rolniczych, choć ich organizacja była niewątpliwie utrudniona. Aby sprostać jednak wyzwaniom część działań zorganizowaliśmy w formie online, a konkursy dla dzieci odbywały się korespondencyjnie, w których łącznie udział wzięło ponad 2500 dzieci.

Wśród licznie prowadzonych kampanii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kładzie szczególny nacisk na zasady: bezpiecznej pracy zarówno ze zwierzętami jak i z urządzeniami i maszynami rolniczymi, a także unikania upadków
w gospodarstwie rolnym, dbania o kości i stawy podczas wykonywania prac oraz zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze.

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie chętnie podejmuje wspólne inicjatywy z Policją oraz Strażą Pożarną, które mają na celu pogłębianie świadomości mieszkańców naszego województwa, a w szczególności dzieci i młodzieży, związanej z zachowaniem bezpieczeństwa nie tylko na terenie gospodarstwa rolnego, ale również na drogach publicznych czy podczas spędzania czasu wolnego przez dzieci w okresie wakacji lub ferii.

– Nasz Oddział idzie zatem o krok dalej i na bieżąco zawiera porozumienia
o współpracy z przedstawicielami samorządu terytorialnego każdego szczebla, organizacji, służb porządkowych, w celu propagowania działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym skierowanego do rolników oraz mieszkańców wsi i obszarów wiejskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa – informuje dyrektor Piotr Dobosz.

Działalność prewencyjna jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania Kasy i dlatego jej zakres i forma są nieustannie aktualizowane w oparciu o bieżące analizy wypadkowości, a także ogólną sytuację społeczną, w taki sposób, by efekty naszych działań były długoterminowe.

Dzieci mieszkające na wsi rywalizują co roku w organizowanym przez KRUS Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym jak i Konkursie na Rymowankę. Dotychczasowe edycje konkursów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku w całym kraju uczestniczyło w nich ponad 30 tyś. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Dlatego i w tym roku serdecznie zachęcamy
i liczymy na kolejne zgłoszenia naszych kreatywnych i odważnych pociech, pamiętając, że dzieci bawiąc się, przyswajają wiedzę, która pozwala uniknąć nieszczęśliwych zdarzeń.