Konsultacje projektu uchwały

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy ZARZĄDZENIE NR 0050.0542.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2022”.