Budowa sięgaczy przy ul. Leśnej w rejonie nr 5 i 17

Grafika z napisem: inwestycje w Gminie Ornontowice.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż od 7 marca bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową dwóch sięgaczy ul. Leśnej.

Roboty rozpoczną się od budowy kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni sięgacza ul. Leśnej
na wysokości nr 17-17C. W tej części zadanie obejmie budowę odcinka drogi z kostki betonowej o długości około 270m, szerokości jezdni 3m z krawężnikami najazdowymi, odwodnieniem nawierzchni i włączeniem odwodnienia do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. W ramach tej części zadania zostanie wykonana studnia chłonna oraz około 160m nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Roboty na sięgaczu ul. Leśna 17-17C powinny zostać zakończone do połowy maja 2022 roku.

Roboty na sięgaczu ul. Leśnej na wysokości nr 5-7 rozpoczną się w kwietniu br. od budowy nowego oświetlenia sięgacza. Na nowe oświetlenie złoży się 13 słupów oświetleniowych z oprawami LED o mocy 51W każda, nową siecią zasilającą oraz szafą sterowania oświetleniem. W maju br. rozpoczną się roboty związane z wykonaniem nowej nawierzchni sięgacza ul. Leśnej nr 5-7. W tej części zadania zostanie wykonana nawierzchni z kostki betonowej o długości około 300m, szerokości jezdni 5m z krawężnikami najazdowymi, odwodnieniem nawierzchni i włączeniem odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Rozpoczęcie robót budowlanych zostanie poprzedzone spotkaniem z mieszkańcami w terenie, osobno dla każdego z dwóch sięgaczy. O terminie spotkania poinformujemy w późniejszym czasie.  
Planowane zakończenie prac wyznaczono do 9 września br.

Zadanie inwestycyjne “PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)”  zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 985 988 zł, a łączna wysokość wydatków tego zadania powinna zamknąć się kwotą 1 100 000 zł. 

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji
w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-224.


W związku z prowadzoną inwestycją zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.