Harmonogramy wywozu odpadów na okres od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Grafika z napisem: informacja.

Informujemy, że do dnia 20 lutego br. pracownicy firmy REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o. dostarczą na posesje mieszkańców harmonogramy wywozu odpadów na okres od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. W przypadku nieotrzymania harmonogramu możliwe jest jego pobranie w Referacie Gospodarki Odpadami (pok. 409) oraz ze strony internetowej (Odpady – Harmonogram wywozu).

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej EcoHarmonogram, która umożliwia łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu dla konkretnej posesji.