Konsultacje projektów uchwał

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0546.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

ZARZĄDZENIE NR 0050.0545.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

ZARZĄDZENIE NR 0050.0543.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice.

ZARZĄDZENIE NR 0050.0544.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice.