Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM II

Powiadomienie obowiązuje: w dniu 15.02.2022 r.  

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.  

Zaleca się ograniczenie stosowania kominków, zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.  

Treść powiadomienia GIOŚ znajduje się w załączniku.

Zalecenia: https://ornontowice.pl/srodowisko/jakosc-powietrza/poziomy-ostrzegania-zalecenia/

Komunikat: