Honorowy Patronat Wójta Gminy Ornontowice

Honorowy Patronat Wójta Gminy Ornontowice

W odpowiedzi na wniosek skierowany przez Stowarzyszenie zwykłe „Flash” K-1 Klub Sportów Walki w Mikołowie o przyznanie Patronatu Honorowego, Wójt Gminy Ornontowice objął Honorowym Patronatem IV Galę Charytatywną Kickboxingu w Mikołowie.

Intencją Gali, która odbędzie się 9 kwietnia 2022 roku jest zbiórka funduszy na rzecz zdrowia i poprawy jakości życia dzieci:

– Filipa – urodzonego z niską masą urodzeniową, hipoplazją prawej półkuli móżdżku i heterotopią podwyściółkową istoty szarej, rehabilitowanemu od pierwszych tygodni życia,

– Oliwiera – chorującego na niesamowicie rzadką, ciężką i postępującą chorobę genetyczną, CMT2DD.

Plakat IV Gala Charytatywna Kickboxingu