Honorowy Patronat Wójta Gminy Ornontowice

Honorowy Patronat Wójta Gminy Ornontowice

W odpowiedzi na wniosek skierowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku Wójt Gminy Ornontowice wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem projektu z zakresu edukacji włączającej.

Nazwa projektu: FORUM KADRY WŁĄCZAJĄCEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz kadry systemu oświaty, co bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze SPE, w przedszkolach i szkołach znajdujących się na obszarze województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest w okresie od 27.09.2021 r. do 31.08.2023 r. Zajęcia rozpoczynają się od 7 marca 2022 r.

Więcej: https://edukacjawlaczajaca.odnrybnik.edu.pl