Nowy system rozliczeń za wodę i ścieki

Grafika promocyjna przedstawiająca kran z wodomierzem.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że w styczniu br. wprowadzono nowy program komputerowy do rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Nowe oprogramowanie daje dodatkowe możliwości kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcami poprzez funkcję e-BOK, które umożliwia comiesięczne podawanie stanu wodomierza w celu wystawienia i dostarczania rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzone ścieki (e-faktury PDF).

Ponadto można na bieżąco kontrolować zużycie wody, sposób rozliczeń, wysokość nadpłat lub zaległości w płatnościach. Platforma daje również możliwość bezpośredniego kontaktu e-mail oraz SMS w sprawach związanych z prawidłowym działaniem systemu zaopatrzenia w wodę jak i odprowadzania ścieków poprzez wysyłanie informacji o planowych wyłączeniach sieci, awariach czy stanie rozliczeń za świadczone usługi wodno – kanalizacyjne. Pod adresem https://zgkiwornontowice.e-zbyt.pl można zarejestrować się do e-BOK-a skąd można załatwić wszystkie sprawy związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.
Mimo wprowadzenia nowego oprogramowania dotychczasowa zryczałtowana (książeczkowa) forma rozliczeń za wodę i ścieki jest dalej aktualna i stosowana. Jedyną zmianą będzie odstąpienie od formy dotychczasowego e-maila z podanym stanem wodomierza i zastąpienie jej automatycznym wystawianiem faktur poprzez system e-BOK w formie e-faktury PDF.


Zachęcamy do zarejestrowania się do systemu e-BOK i korzystania z dodatkowych usług i usprawnień na stronie https://zgkiwornontowice.e-zbyt.pl

Usługa dostępna dla wszystkich odbiorców usług zgodnie z danymi zawartymi w umowie na dostawę wody jak i na odprowadzanie ścieków.