Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników – konsultacje z mieszkańcami

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników – konsultacje z organizacjami (…)