Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji

Poniżej zamieszczamy:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice – konsultacje z mieszkańcami

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice – konsultacje z organizacjami (…)