Solidarny sprzeciw władz gmin Powiatu Mikołowskiego wobec planów CPK

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Władze gmin Powiatu Mikołowskiego w osobach: Burmistrz Miasta Mikołów – Stanisław Piechula, Burmistrz Miasta Łaziska Górne – Aleksander Wyra, Burmistrz Miasta Orzesze – Mirosław Blaski, Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Wójt Gminy Wyry – Barbara Prasoł oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Mikołowskiego w osobach: Starosta – Mirosław Duży i Wicestarosta – Tadeusz Marszolik wyrazili wspólne stanowisko wyrażające kategoryczny sprzeciw odnośnie proponowanego przebiegu tras kolei dużych prędkości w ramach CPK przez teren Powiatu Mikołowskiego.

Poniżej zamieszczamy treść stanowiska oraz mapę przedstawiającą wypracowany przebieg alternatywny tras kolei dużych prędkości w ramach CPK