Ważna informacja – doręczanie decyzji podatkowych na 2022 rok

Grafika z wykrzyknikiem i napisem: ważne.

Informujemy, że od 8 lutego 2022 r. na terenie Gminy Ornontowice roznoszone będą przez pracowników Urzędu Gminy Ornontowice decyzje podatkowe na 2022 rok.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców z gorącą prośbą o ułatwienie dostarczenia ww. decyzji, a w sytuacji przebywania na kwarantannie, czy izolacji, kiedy odebranie decyzji nie jest możliwe, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu pracownikom.