Dostępność Urzędu Gminy Ornontowice

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Informujemy, że od 7 marca br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Gminy Ornontowice. Nadal rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Jednocześnie przypominamy o dalszym zachowaniu niezbędnych środków ostrożności – założona maseczka ochronna i dezynfekcja rąk są obowiązkowe! Pojemnik z płynem odkażającym jest umieszczony przy wejściu do Urzędu. W dalszym ciągu istnieje możliwość składania pism/wniosków do skrzynki podawczej obok portierni Urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.